Пътнически асансьори


Поддръжка на пътнически асансьори в панелни блокове и жилищни кооперации “Автоматизация Трейд“ ООД – Асансьорен сервиз поддържа разнообразни по големина и натовареност обекти на територията на гр. Варна. Доверието и качеството са от най-голямо значение за нас както за асансьори във високи панелни блокове, така и за по-малки обекти като многоетажни жилищни кооперации и къщи. […]

Повече

Toварни и кухненски асансьори


Товарните и кухненските асансьори въпреки различията помежду си влизат в една група съоръжения. Кухненски асансьори Кухненските асансьори са лесни и удобни за употреба. “Автоматизация Трейд” гарантира безопаност и надеждност на съоръженията. Фирмата предлага сервиз и поддръжка на кухненските асансьори. Ние може да модернизираме асансьора чрез подмяна на електрическото табло или стоманените въжета, ремонт двигателя и […]

Повече

Хотел „Черно Море“ Варна


Сред поддържаните от асансьорния сервиз обекти е и ембламатичният интерхотел “Черно Море” Варна – една от забележителностите на черноморския град. “Автоматизация Трейд” и хотел “Черно Море” Варна Партньорството межу двете фирми започва още след основаването на асансьорния сервиз. След сключването на договора за поддръжка и техническо обслужване, асансьорите в хотела значително подобряват своята надеждност : […]

Повече

ХЕИ Варна


Асансьрен сервиз “Автоматизация Трейд” поддържа асансьорите на ХЕИ гр. Варна. Фирмата извършва периодични ремонти и обновявания на машините в сградата. Дейността на РИОКОЗ обхваща контрол над територията на Варненски регион, а също така и радиационен контрол над обекти с източници на йонизиращи лъчения в Шуменски и Добрички региони Варненски регион. Това определя голямо натоварване на […]

Повече