Качество и коректност


Асансьорният сервиз държи на всеки един свой клиент и се стреми да предостави високо качество на достъпни цени. Служителите в сервиза разполагат необходимите квалификационни степени, образование и опит. Те се отнасят професионално към своята работа и осъзнават напълно голямата отговорност, която носят пред клиента. “Автоматизация Трейд” разполага със специалист по автоматика и електроника, който може […]

Повече