Клиенти

Медицински университет Варна

Асансьрен сервиз “Автоматизация Трейд” поддържа асансьорите на Медицински университет в гр. Варна. Фирмата извършва периодични ремонти и обновявания на машините в сградата.

Обслужваме всички учебни сгради и общежития на Медицински университет целогодишно.