Клиенти

ХЕИ Варна

hei-vun

Асансьрен сервиз “Автоматизация Трейд” поддържа асансьорите на ХЕИ гр. Варна. Фирмата извършва периодични ремонти и обновявания на машините в сградата.

Дейността на РИОКОЗ обхваща контрол над територията на Варненски регион, а също така и радиационен контрол над обекти с източници на йонизиращи лъчения в Шуменски и Добрички региони Варненски регион.

Това определя голямо натоварване на асансьорните машини през цялата година.