Услуги

Изработка и монтаж на тoварни и кухненски асансьори

Товарните и кухненските асансьори въпреки различията помежду си влизат в една група съоръжения.

Кухненски асансьори

Кухненските асансьори са лесни и удобни за употреба. “Автоматизация Трейд” гарантира безопаност и надеждност на съоръженията. Фирмата предлага сервиз и поддръжка на кухненските асансьори. Ние може да модернизираме асансьора чрез подмяна на електрическото табло или стоманените въжета, ремонт двигателя и други.

Кухенските асансьори са с ниска товароносимост (45-450 кг.), но подобно на пътническите асансьори изискват редовна поддръжка и технически прегледи.

Кухненски асансьор

Кухненски асансьор

Те са предназначени основно за превозване на храни между различни помещения и при тях има повишени хигиенни изисквания към материалите, от които е изработена кабината. Използват се основно в хотели, ресторанти, детски градини, заведения за бързо хранене и жилища с повече етажи.

Товарни асансьори

Товарните асансьори са предназначени за пренасяне на материали, оборудване и служители и имат повишени изисквания за товароносимост и надеждност. За да понесат по-големите товари, на които се подложени, всички елементи на асансьора са подсилени – водачи, въжета, врати, релси.

Асансьорният сервиз може да острани повреди в задвижването на товарните асансьори, проблеми с неточно спиране и да организира доставка и подмяната на разервни части. Ние прeдлагаме гаранция за извършените ремонти и надеждност на съоръженията.

“Автоматизация Трейд“ може да извърши модернизация на задвижването чрез честотни регулатори, които да удължат живота на двигателя.

Товарен асансьор

Товарен асансьор

Според начинът на задвижване могат да бъдат:

  • – електрически
  • – хидравлични

Според предназначението си:

  • – товарни
  • – товарно-пътнически
  • – автомобилни