Клиенти

Хотел „Черно Море“ Варна

Черно Море гр. Варна

Сред поддържаните от асансьорния сервиз обекти е и ембламатичният интерхотел “Черно Море” Варна – една от забележителностите на черноморския град.

“Автоматизация Трейд” и хотел “Черно Море” Варна

Партньорството межу двете фирми започва още след основаването на асансьорния сервиз. След сключването на договора за поддръжка и техническо обслужване, асансьорите в хотела значително подобряват своята надеждност :

  • – случаите на извеждане от употреба за ремонт по време на натоварения туристически сезон силно намаляват
  • – повишава се бързината на реакция на асансьорите
  • – повишава се комфорта за пътниците

Това не остава незабелязано от мениджърите на хотел “Черно Море” Варна и те продължават да се доверяват на нашите услуги. Доверете се и Вие !

Асансьорният сервиз предлага 24 часова поддръжка на пътническите и товарните асансьори на х-л Черно Море. Дежурен техник обезпечава денонощно сигурността и комфорта на посетителите на града. “Черно Море” разполага с асансьори с висока скорост, които според нормативаната уредба се класифицират като съоръжения с висока степен на опасност. Това налага високи изисквания към качаството на услугата, на които “Автоматизация Трейд” отговаря в пълна степен.

Асансьорният сервиз извършва редовни технически прегледи и настройки, за да осигури безпроблемната работа на асансьора. При необходимост преди сезона се извършват основни ремонти или модернизация.

“Автоматизация Трейд” е доказал своята коректност и професионализъм и спечелва доверието на голямо име в туристическия бранш – х-л “Черно Море” Варна.