други

Качество и коректност

Асансьорният сервиз държи на всеки един свой клиент и се стреми да предостави високо качество на достъпни цени.

Служителите в сервиза разполагат необходимите квалификационни степени, образование и опит. Те се отнасят професионално към своята работа и осъзнават напълно голямата отговорност, която носят пред клиента. “Автоматизация Трейд” разполага със специалист по автоматика и електроника, който може да отговори на най-високите изисквания на всеки един клиент. Фирмата може да изпълни всякакви индивидуални поръчки.

Всеки един клиент е ценен, затова асансьорният сервиз е коректен при изпълнението на договорените условия и срокове, следи за състоянието на асансьорите, безопастността на пътниците.

Гарантирано качество -направете правилният избор

Направете правилният избор